Skip to main content

گفتگوی رادیو فردا با ابراهیم گلستان

گفتگوی رادیو فردا با ابراهیم گلستان

اابراهیم گلستان، از نویسندگان و فیلمسازان پیشرو و از چهره‌های شاخص روشنفکری در ایران، در سال ۱۳۰۱ به دنیا آمد. اولین مجموعه داستان او با عنوان «آذر، ماه آخرپاییز» در دهه بیست شمسی انتشار یافت و کتاب‌های دیگری چون «شکار سایه»، «مد و مه» ، «گفته‌ها» و «خروس» در دهه‌های بعد از او منتشر شد. این مصاحبه درباره اثار و زندگی ابراهیم گلستان گفتگو شده.