Skip to main content

سخنرانی پانته‌آ بهرام در تد‌تاک

سخنرانی پانته‌آ بهرام در تد‌تاک

پانته آ بهرام از اتفاقات زندگی اش می گوید. اتفاقاتی که باعث شده است او بازیگری را دنبال کند. او که یادگیری بازیگری را با مدرسه صداوسیما شروع کرده است از تمرین هایش با کارهای آقای بیضایی و برنده شدن در جشنواره تئاتر فجر در بیست سالگی اش می گوید. از دغدغه ذهنی اش با عنوان کیفیت صحبت می کند. منظور او از کیفیت، کیفیت زندگی است. او در مورد تجربه های منحصر به فردش صحبت میکند نمایش هایی که او با حیوان ها داشته و تلنگرهایی که این تجربیات به او وارد کرده است.