Skip to main content

زندگی و کارنامه مهین شهابی

زندگی و کارنامه مهین شهابی

مهین نیک طبع مشهور به مهین شهابی، بازیگر سینما و همسرش نویسنده، شاعر و آهنگساز بود. بازی در نمایش را با بازی در دوران دبیرستان آغاز کرد و بعد از ازدواج به گروه اسکویی ها پیوست و بعد به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد. او بر این عقیده بود، کسانی که کار هنر می کنند باید بدانند که هم زندگی خودشان را داشته باشند و هم هنرشان را حفظ کنند، و هم به کار هنری شان بپردازند و هم امور زندگی خود یعنی بچه داری و همسرداری را انجام دهند که بسیار مقدس است. از جمله کارهای این بازیگر می توان به بازی در فیلم ماجرای جنگل و سریال آینه اشاره کرد. آخرین کارش سریال وضعیت سفید بود که او در پنجاهمین سال بازیگری اش مشغول آن بود که به دنبال بیماری و درگذشت او نیمه تمام ماند.