Skip to main content

مادر سینمای ایران: حمیده خیرآبادی

مادر سینمای ایران: حمیده خیرآبادی

حمیده خیرآبادی لقب مادر سینمای ایران را داشت. او پس از گرفتن دیپلم وارد تئاتر شد و پس از آن با فیلم میهن پرست وارد سینما شد.او 150 فیلم در طول فعالیت هنری خود دارد که از مهم ترین کارهای او می توان به رضا موتوری، اجاره نشین ها، زرد قناری، مادر، ریحانه و بانو اشاره کرد. از جمله سریال های او نیز آپارتمان، پدر سالار و خانه سبز هستند.