Skip to main content

گفتگوی فرزاد حسنی با مرضیه برومند

گفتگوی فرزاد حسنی با مرضیه برومند

گفت‌ و‌ گوی فرزاد حسنی و مرضیه برومند که در «شهرک کلیله و دمنه» انجام شده است. این گفت‌گوی چالشی که به مناسبت زادروز مرضیه برومند صورت گرفته را فرزاد حسنی بعد از مدت‌ها دوری از فضای مصاحبه و مجری‌گری انجام داده است.