Skip to main content

گفت‌و‌گوی شبکه بی‌بی‌سی با سوسن تسلیمی

گفت‌و‌گوی شبکه بی‌بی‌سی با سوسن تسلیمی

سوسن تسلیمی بیش از 40 سال فعالیت در سینمای ایران دارد و عده ای او را موفق ترین بازیگر می دانند. او در مورد بی مهری هایی که باعث شد ترک وطن کند می گوید. این بی کهری از طرف مخاطبان نبوده و به گفته دقیق تر بی توجهی است. در واقع او این بی توجهی را بی توجهی به ذات هنر و هنرمندان می داند. او در زمان ترک کشورش از تئاتر شهر اخراج شده بود چن به سیاست فرهنگی تئاتر که بعد از انقلاب دچار دگرگونی شده بد اعتراض کرد.