Skip to main content

گفت‌و‌گو با جهانگیر الماسی

گفت‌و‌گو با جهانگیر الماسی

جهانگیر الماسی در برنامه آفیش از آشنایی با هنر نمایشی از دوران کودکی و بازی در ﺗﺋﺎﺗر سخن می گوید.