Skip to main content

گفت‌و‌گو برنامه مولن‌روژ با پگاه اهنگرانی

گفت‌و‌گو برنامه مولن‌روژ با پگاه اهنگرانی

در این برنامه میهمانیانی که در جشنواره حضور دارند، در یک گفت‌وگوی مفصل و پرجزئیات از کارنامه‌ی بازیگری‌شان، مراحلی که در این سال‌ها گذرانده اند، فضای امروز سینمای ایران و خیلی از ناگفته‌های دیگه برای نخستین‌بار صحبت می کنند.