Skip to main content

گفت‌و‌گو کافه آپارات با نیکی کریمی

گفت‌و‌گو کافه آپارات با نیکی کریمی

نیکی کریمی در طول 31 سال فعالیت خود 65 فیلم بازی، 5 فیلم کارگردانی و چند کتاب ترجمه کرده است و در چندین نمایش و تئاتر بر روی صحنه رفته است. او از اتفاقات سیاسی روز می گوید اما خود را سیاسی نمی داند. به عقیده او وظیفه هنرمند آگاهی دادن است و تاثیر فیلم ها بر روی ما برای سرگرمی نیست. درواقع او فیلم ها را دارای رسالت افزودن می داند. آرمان او برای کارهای هنری خودشناسی است.