Skip to main content

گفتگوی امید روحانی با فریدون جیرانی

گفتگوی امید روحانی با فریدون جیرانی

برنامه زنده اینترنتی با اجرای فریدون جیرانی است که هر هفته با یکی از کارگردانان، بازیگران و دست اندرکاران سینما گفت گو می کند. در برنامه سی و پنج سینماگران از زندگی شخصی، فعالیت ها و آخرین کارهای می گویند.در این برنامه ویژه «امید روحانی» با «فریدون جیرانی» گفت و گوی اختصاصی خواهد داشت. و همچنین در این گفتگو فریدون جیرانی درباره فیلم خفگی صحبت کرده است.