Skip to main content

گفتگوی حمیدفراهانی با اصغرفرهادی

گفتگوی حمیدفراهانی با اصغرفرهادی

این گفتگوی اختصاصی تی وی پلاس با اصغر فرهادی درباره فیلم فروشنده می باشد که با جوایز درخشانش در جشنواره فیلم کن حسابی سروصدا کرده است، در حالی که برای اولین بار در ایران یک فیلم ساعت شش صبح اکرانش را آغاز می کرد، که با استقبال خیلی عظیم علاقه مندان به فرهادی و آثارش و البته سینما روبرو شد، گروه خبری تی وی پلاس گفتگویی اختصاصی با اصغر فرهادی انجام داد تا او کمی دلخوری و مشکلاتی که متحمل شده است را بازگو کند.