Skip to main content

گفتگوی فریدون جیرانی با کمال تبریزی

گفتگوی فریدون جیرانی با کمال تبریزی

برنامه 35، این بار میزبان کمال تبریزی است. برنامه 35 برنامه ایی گفت و گو محور با مجری‌گری «فریدون جیرانی» است. کمال تبریزی در این برنامه‌ی راجع به سینمای روز و شرایط تلویزیون گفت و گو می‌کند.