Skip to main content

گفتگوی فریدون جیرانی با کیومرث پوراحمد

گفتگوی فریدون جیرانی با کیومرث پوراحمد

گفتگوی جذاب فریدون جیرانی با کیومرث پوراحمد در برنامه 35 در فضایی صمیمی، از خواهران غریب تا اتوبوس شب با گرامیداشت یاد و خاطره خسرو شکیبایی.