Skip to main content

گفتگوی مجله مجازی ادبی هنری با مسعود جعفری جوزانی

گفتگوی مجله مجازی ادبی هنری با مسعود جعفری جوزانی

این گفتگو با استاد مسعود جعفری جوزانی ( کارگردان )، در خصوص چرایی عدم ساخت فیلم کوروش و یعقوب لیث صفاری می باشد.سال‌هاست از انتشار نخستین خبر درباره‌ی ساخت فیلم «کورش بزرگ» به دست مسعود جعفری‌جوزانی، کارگردان نام‌آشنای سینما و تلویزیون ایران می‌گذرد. گاه خبرهای امیدبخشی از روند ساخت فیلم می‌رسد اما به دلیل‌‌های گوناگون که مهم‌ترین آن نبود سرمایه‌گذار است و با وجود تنگناهایی که برخی با انگیزه‌های ناروشن پیش پای سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، این روند بیش از آنچه باید به درازا کشیده شده است.