Skip to main content

گفتگوی مهران مدیری با فرهاد آئیش

گفتگوی مهران مدیری با فرهاد آئیش

گفتگوی مهران مدیری با فرهاد آئیش در برنامه دورهمی پخش از شبکه نسیم، در این برنامه فرهاد آئیش از شباهت خود با مهران مدیری میگوید و همچنین در بخشی از این گفتگو فرهاد آئیش میگوید با اینکه شصت و پنج سال دارم اما روحیه یک کودک ده ساله را دارم.