Skip to main content

گفتگوی بی بی سی با داریوش مهرجویی درباره فیلم دایره مینا

گفتگوی بی بی سی با داریوش مهرجویی درباره فیلم دایره مینا

جنایت هولناک قتل داریوش مهرجویی فیلم‌ساز پر آوازه ایران و همسرش بار دیگر نگاه‌ها را متوجه این فیلم‌ساز پیشرو و سینمایش کرد. داریوش مهرجویی چرا این‌قدر مهم بود؟ او در سینمایش چه کرد که این همه آثارش و خودش مورد توجه بود؟ شاید با دیدن منتخب آثارش از زاویه دید خود او، بهتر بتوانیم با جهانی که برای مخاطبانش ساخت، آشنا بشیم. فصل بزرگ‌ داشت او را با نمایش فیلم «دایره مینا» و گفت و گو با داریوش مهرجویی درباره این فیلم شروع می کنیم.این نسخه بلند این گفت و گو است و از راه دور و در سال ۱۴۰۱ انجام گرفته است.